SİTE SAKİNİ GİRİŞİ

YÖNETİCİ GİRİŞİ

HABERLER

DUYURULAR

İş KANUNU

 
 
Konut kapıcılarının özel çalışma koşulları;

   Madde 110-Konut kapıcılarının hizmetlerinin kapsam ve niteliği ile çalışma süreleri, hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil günleri, yıllık ücretli izin hakları ve kapıcı konutları ile ilgili hususların düzenlenmesinde uygulanacak değişik şekil ve esaslar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca hazırlanacak bir yönetmelikle düzenlenir.

4857 Sayılı İş Kanunu' nun tam metnini incelemek için lütfen aşağıdaki linke ulaşınız.

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.4857.pdf

SİTE SAKİNİ GİRİŞİ

YÖNETİCİ GİRİŞİ

HABERLER

DUYURULAR